Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NATYCHMIASTOWO

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym NATYCHMIASTOWO.pl prowadzony jest przez firmę FHU Jan Cieślak, Niciarniana 33/39, 92-320 Łódź, nip 7291190290.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym NATYCHMIASTOWO.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub telefonicznie (tel. +48 500 510 055) w dni robocze w godzinach 9:00-17:00
 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  • przelew bankowy (numer rachunku jest podawany kupującemu w e-mailu potwierdzającym zamówienie)
  • płatność w serwisie pośredniczącym Przelewy24, PayU, Dotpay lub innym
  • płatność przy odbiorze - za pobraniem
  • płatność przy odbiorze - gotówką przy odbiorze osobistym (odbiory osobiste świadczone są w siedzibie firmy, w godzinach 9:00-17:00, pod adresem Niciarniana 33/39, 92-320 Łódź
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • wysyłka kurierska
  • odbiór w Paczkomacie Inpost
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2016

§7. PROCES REKLAMACJI

 1. Właściciel sklepu internetowego ma obowiązek dostarczyć nabywcy towar bez wad pod wskazany adres lub do określonego punktu odbioru przesyłek.
 2. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: FHU Jan Cieślak, Niciarniana 33/39, 92-320 Łódź
 3. Kupujący może reklamować produkt w ciągu dwóch lat od otrzymania zamówionego produktu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady.
 4. W celu złożenia reklamacji prosimy o odesłanie reklamowanego produktu, dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza, drukowanymi literami.
  Formularz reklamacyjny - http://img.adidas-nike.pl/formularze/formularz_reklamacji.pdf
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do naszej firmy
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy telefonicznie lub listownie
 7. Reklamacji podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego
 8. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia powstałe z winy klienta w wyniku użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji
  • różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry
  • wygoda obuwia - obuwie źle dopasowane do stopy
  • naturalne zużywanie się obuwia
 9. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę reklamacji za zasadną kupujący może żądać:
  • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy
  • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów towar zostanie wymieniony na nowy.

Załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy / formularz zwrotu

Załącznik nr 2 - formularz reklamacyjny

do góry
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl